Om Le Petit Pays vorm te geven, zijn we op zoek naar kunstenaars, creatievelingen, bouwers en makers die samen met ons deze droom tot uiting laten komen.

Op het land liggen er al een aantal projecten op ons te wachten om aangepakt te worden, zoals het creëren van een buitenkeuken met terras/ tuin. Ook willen we de moestuin en de boomgaard nieuw leven inblazen.

De theaterzaal heeft al huis geboden aan vele artiesten die de buhne hebben betreden. En vraagt om uit zijn winterslaap te worden gewekt.

Het bouwen van een amfitheater met materialen die het terrein ons biedt, is ook één van de wensen.

Ben je geënthousiasmeerd of heb je ideeën en zou je graag (een week of twee) mee willen werken aan het verwezenlijken van dromen of jouw kunstzinnig project? Neem dan contact met ons op!

To shape Le Petit Pays, we are looking for artists, creatives, builders, and makers to join us in making this dream come true.

On the land, a number of projects are already waiting for us to be tackled, such as creating an outdoor kitchen with a terrace/garden. We also want to revive the vegetable garden and orchard.

The theatre hall has already been home to many artists who have taken to the stage. And is asking to be woken up from its hibernation.

Building an amphitheater with materials provided by the grounds is also one of the wishes.

Are you enthused or do you have ideas and would like to participate (for a week or two) in making dreams or your artistic project come true? Then get in touch with us!

Scroll naar boven