Aan de voet van de Pyreneeën ligt een oude hoeve met het bijbehorende land, omringd door bergen en bossen. Een hoeve met een rijke geschiedenis. Waar vanaf de jaren zeventig veel ruimte is geweest voor creativiteit in samenspel met de omringende natuur en eerbied voor alles wat er groeit en bloeit.

Paul – de huidige eigenaar van het terrein – heeft daar de mogelijkheid voor gecreëerd en geeft ons het vertrouwen om dat voort te zetten en om de dromen die er liggen vanuit ons verder te ontwikkelen en vorm te geven.

Le Petit Pays biedt ons de ruimte om te ontdekken wie wij daadwerkelijk zijn met al onze dromen, behoeftes en creativiteit. Waar we in samenspraak met de natuur en elkaar mogen bouwen aan een open community.

Waar ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling voor klein en groot.

Waar ‘vertrouwen’ en ‘samen’ in het middelpunt staan.

At the foot of the Pyrenees lies an old farmstead and its land, surrounded by mountains and forests. A farmstead with a rich history. Where, since the 1970s, there has been plenty of room for creativity in interplay with the surrounding nature and reverence for everything that grows and flourishes there.

Paul – the current owner of the property – has created the opportunity for that and gives us the confidence to continue that and to further develop and shape the dreams that lie there from within us.

Le Petit Pays offers us the space to discover who we really are with all our dreams, needs and creativity. Where we can build an open community in dialogue with nature and each other.

Where there is room for personal development for young and old.

Where ’trust’ and ’together’ take center stage.

Scroll naar boven